انتخاب گروه صنعتی داناالکترونیک (دانترونیک) به عنوان واحد نمونه استان فارس در سال۱۴۰۱


تاریخ درج :  1402/10/16

تعداد بازدیدها : 296