گروه اموزشی


        
آموزشگاه برق صنعتی دانا در سال 1387 با هدف آموزش جوانان جهت
بازار کار با یک رشته ی برق صنعتی تاسیس گردیده شد و با توجه به
آموزش صحیح و افزایش فارق التحصیلان باعث استقبال جوانان و 
درخواست افزایش رشته از طرف علاقه مندان گردید این واحد آموزشی
پس از اخذ مجوز رشته ها ی پی ال سی و ابزار دقیق  و انتقال به
 ساختمان جدید نام خود را به مجتمع آموزشی تغییر داد 

 مجتمع آموزشی دانا تا به امروز افتخار آموزش بیش از 500 جوان وراهی 
کردن آن ها به بازار کارجهت سازندگی کشور عزیزمان ایران را دارد