محافظ الکترونیکی و سیم سیار
دانترونیک یکی از برند های متعلق به گروه صنعتی داناالکترونیک

 میباشد که به صورت تخصصی از سال ۱۳۸۵ در حوزه تولید محافظ

الکترونیکی و سیم سیار استاندارد در مدل ها و متراژ های مختلف 

فعالیت دارد و عمده محصولات این برند به شرح ذیل میباشد


محافظ پکیج دانترونیک (تک خانه)

محافظ یخچال و فریزر ۲ خانه دانترونیک

محافظ یخچال و فریزر فلزی ۲ خانه دانترونیک

محافظ کامپیوتر و صوتی تصویری ۴ خانه دانترونیک در متراژ ۱/۸ و ۳ متری  

محافظ کامپیوتر و صوتی تصویری ۶ خانه دانترونیک در متراژ ۱/۸ و ۳ متری 

محافظ لباسشویی و ظرف شویی دانترونیک

محافظ زیر کنتوری دانترونیک

محافظ تک خانه لوازم خانگی دانترونیک (بدون سیم)

سه خانه دیواری دانترونیک

سیم سیار سه خانه دانترونیک در متراژ ۱/۸ ، ۳ ، ۴/۸ متری

سیم سیار چهار خانه دانترونیک در متراژ ۲ و ۵ متری

سیم سیار شش خانه دانترونیک در متراژ ۱/۸ و ۳ و ۴/۸ متری